Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 11.45 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Anže Toman

Naslov diplomskega projekta (1. stopnja, VSŠ):Novogradnja hleva za krave molznice na kmetiji Toman

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; izr. prof. dr. Marija Klopčič, mentorica; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent