Ponedeljek, 19. septembra 2022, ob 14.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidat: Janez Klopčič

Naslov diplomskega dela (1. stopnja, VSŠ): Izgube telet črno-bele pasme v prvem letu starosti v Sloveniji

Člani komisije: izr. prof. dr. Klemen Potočnik, predsednik; doc. dr. Silvester Žgur, mentor; izr. prof. dr. Aleš Kuhar, recenzent