Vsebina predmeta

Definicija biomase. Klasifikacija mikroorganizmov na osnovi izkoriščanja energije. Fiziologija mikroorganizmov, izbor virov ogljika, dušika in fosforja za proizvodnjo mikrobne biomase in sekundarnih metabolitov. Viri energije za rast mikrobov na sekundarnih surovinah in primeri. Substrati in sestavine za generiranje primarnega in sekundarnega proizvoda.  Delitev substratov na osnovi sestave in porekla. Starterske kulture za proizvodnjo in probiotske kulture. Sekundarni metaboliti, tipi sekundarnega metabolizma. Viri in definicija antibiotikov in drugih biološko aktivnih snovi. Zgodovinski pogled na razvoj antibiotikov. Klasifikacija antibiotikov. Produkcija antibiotikov - potrebe in namen, organizmi, metabolizem, bioproces. Mehanizem delovanje in biosinteza antibiotikov, lantibiotikov, bakteriocinov. Probiotiki. Metabolična inhibicija, inibitorji encimov, imunosupresorji, snovi protirakastim tvorbam, antiparazitiki in ostali biološko asktivni metaboliti. Pojav in mehanizmi odpornosti.  Antibiotiki nove generacije, hibridi, polsintezni. Antibiotiki – razvoj industrijskih bioprocesov, Razvoj zaključnih procesov/izolacije. Postopki izboljšanja produktivnosti bioprocesa, organizma (klasični pristopi, metode rekombinantne DNA, metabolno inženirstvo in pristopi sintezne biologije). Antibiotiki – biosintezno inženirstvo, chemobiosinteza/mutasinteza, Klinična uporaba antibiotikov.

Pogoji za vključitev v delo

Pogoj za vključitev v delo:

vpis v 1. letnik 2. stopnje študijskega programa

znanja iz Mikrobne biotehnologije ali Biotehnologije mikroorganizmov oziroma sorodnega predmeta

 

Pogoji za opravljanje študijskih obveznosti:

Kolokvija iz vaj:

 - prisotnost na vajah

 - opravljena poročila z vaj

Izpita:

 - opravljen kolokvij iz vaj

 - opravljen seminar

 - opravljene terenske vaje