Erasmus+ razpis za za praktično usposabljanje  

Univerza v Ljubljani je objavila razpis za zbiranje kandidatov za opravljanje Erasmus+ izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja 2022/2023. Upravičeno obdobje izmenjave je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023. Celotno besedilo razpisa je objavljeno: 

Razpis Erasmus+ za praktično usposabljanje 2022/2023.pdf

POMEMBNO! Vsak študent, ki odda prijavo na Erasmus+ praktično usposabljanje bo upravičen do štipendije za obdobje do štirih mesecev. Študenti greste lahko na Erasmus praktično usposabljanje tudi za dalj časa, a ob zavedanju, da boste sredstva prejeli le za prve štiri mesece. Pri načrtovanju mobilnosti bodite že v času prijave zelo pozorni, saj ne bo mogoče podaljševanje le-te, tudi če boste prijavo oddali za manj kot štiri mesece. Študent se lahko prijavi v študijskem letu 2022/2023 le na eno izmenjavo (z namenom praktičnega usposabljanja ali z namenom študija). Ta določila so določena na novo zaradi omejenih finančnih sredstev (dat. objave 24. 5. 2022). 

ROK za prijavo: Razpis je odprt do porabe sredstev. Prijavo mora študent oddati najmanj en mesec pred pričetkom opravljanja prakse preko VIS-a BF ter prijavnico, podpisan LA in podatek o glavnem jeziku izmenjave (OLS spletno preverjanje jezika) poslati na . Mednarodna pisarna BF prijave celotnega tedna prispele do petka do 10. ure in jih nato vsak teden v peterk posreduje Univerzitetni mednarodni pisarni UL.

Pogoji za prijavo so:

 • Študent mora imeti v času izmenjave status študenta na BF,
 • Študent je lahko brez statusa študenta v primeru, da opravlja praktično usposabljanje kot diplomant, tj. v obdobju 12 mesecev po diplomi (prijava na razpis pa je v času statusa študenta in pred zagovorom zaključnega dela oz. zaključkom študija).
 • Pogoj za prijavo je že sklenjen in podpisan Erasmus+ študijski sporazum za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«), ki ga podpišejo študent, delodajalec in oddelčni koordinator na članici.
 • Študent je upravičen do štipendije zgolj, če zaključi študij, ko še ima status študenta.

Zaposleni študenti se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Prijava na Erasmus+ praktično usposabljanje

Prijavo študent odda preko VIS BF in prijavi priloži podpisan študijski sporatuma (Learning Agreement). Spletno prijavo skupaj s podpisanim študijskim sporazumom in podatkom o glavnem jeziku izmenjave (OLS spletno preverjanje jezika) pošljite tudi po elektronski pošti na naslov vsak petek najkasneje do 10. ure za oddajo prijav tekočega tedna Univerzitetni mednarodni službi UL. Pomembno: Spremljajte študentski e-naslov (npr. jn123@student.uni-lj.si), namreč vsa nadaljnja navodila boste prejemali na študentski e-naslov. 

ROK za prijavo: en mesec pred pričetkom opralvjanja prakse.

OLS spletno preverjanje jezika

Vsi Erasmus+ študenti, ki odhajajo na mobilnost, z izjemo naravnih govorcev, morajo pred in po zaključku mobilnosti opraviti spletno jezikovno preverjanje glavnega jezika izmenjave preko spletnega portala OLS. Če je bil rezultat spletnega preverjanja glavnega jezika izmenjave pred odhodom na mobilnost C2, študentu ni treba opraviti spletnega preverjanja glavnega jezika izmenjave ob koncu mobilnosti.

 

Kako na Erasmus+ praktično usposabljanje?

1. KORAK: Iskanje organizacije oz. delodajalca

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

 • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni),
 • socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno/strokovnimi združenji in sindikati,
 • raziskovalni inštituti/izobraževalna središča,
 • neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije,
 • organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

 • institucije EU in druga telesa EU, vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm;
 • organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti dvojno financiranje).

Organizacijo lahko poiščete v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Koristne povezave za iskanje praks>>

 

2. KORAK: Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement)

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor oz. delodajalec v tujini in oddelčni Erasmus koordinator na BF, ki podpišeta Erasmus+ študijski spoazum. Seznam oddelčnih koordinatorjev najdete tukaj>>

Ko se z mentorjem v tujini dogovorite za termin in vsebino opravljanja Erasmus+ prakse o tem obvestite oddelčnega koordinatorja na BF ter pripravite Learning Agreement. Learning agreement najprej podpišete vi, nato ga pošljite v podpis mentorju v organizaciji in nato še oddelčnemu koordijatorju.   

Erasmus sporazum (Learning Agreement for traineeships).docx

 

Za dodante informacije o razpisu se lahko obrnete na Mednarodno pisarno BF na e-poštni naslov ali 01/320 30 45.