Univerza v Ljubljani je objavila razpis za zbiranje kandidatov za opravljanje Erasmus+ izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja 2023/2024. Upravičeno obdobje izmenjave je od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024. Celotno besedilo razpisa je objavljeno: 

Razpis Erasmus+ praksa 2023/2024.pdf

ROK za prijavo: Vsaj mesec dni pred pričetkom prakse. Mednarodna pisarna BF vsak petek posreduje Univerzitetni mednarodni pisarni UL prijave celotnega tedna, ki so prispele do petka do 10. ure. 

Razpis je odprt do porabe sredstev. 

Pogoji za prijavo so:

  • Študent mora imeti v času izmenjave status študenta na BF, Študent je lahko brez statusa študenta v primeru, da opravlja praktično usposabljanje kot diplomant, tj. v obdobju 12 mesecev po diplomi (prijava na razpis mora biti oddana v času statusa študenta in pred zagovorom zaključnega dela oz. zaključkom študija). Pogoj za prijavo je že sklenjen in podpisan Erasmus+ študijski sporazum za praktično usposabljanje (»Learning Agreement for Traineeship«), ki ga podpišejo študent, delodajalec in oddelčni koordinator na članici.

Zaposleni študenti se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Prijava na Erasmus+ praktično usposabljanje

Prijavo študent odda preko VIS BF in prijavi priloži podpisan študijski sporazum (Learning Agreement). Spletno prijavo skupaj s podpisanim študijskim sporazumom pošljite tudi po elektronski pošti na naslov  do petka, najkasneje do 10. ure, za oddajo prijav tekočega tedna Univerzitetni mednarodni službi UL. Pomembno: Spremljajte študentski e-naslov (npr. jn123@student.uni-lj.si), saj boste vsa nadaljnja navodila prejemali na študentski e-naslov. 

ROK za prijavo: en mesec pred pričetkom opralvjanja prakse.

 

Kako na Erasmus+ praktično usposabljanje?

1. KORAK: Iskanje organizacije oz. delodajalca

Organizacije gostiteljice praktičnega usposabljanja so lahko:

  • javno ali zasebno, malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji, javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni), socialni partner ali drugi predstavnik delovnega življenja vključno z Gospodarsko zbornico, obrtno/strokovnimi združenji in sindikati, raziskovalni inštituti/izobraževalna središča, neprofitne organizacije in združenja, nevladne organizacije, organi, ki zagotavljajo poklicno svetovanje, strokovno svetovanje in informacijske storitve.

Naslednje vrste organizacij niso upravičene kot organizacije gostiteljice:

  • institucije EU in druga telesa EU, vključujoč specializirane agencije. Razširjen seznam le-teh je dosegljiv na spletni strani: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm; organizacije, ki vodijo programe EU (z namenom preprečiti dvojno financiranje).

Organizacijo lahko poiščete v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+: članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.

Koristne povezave za iskanje praks>>

 

2. KORAK: Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement)

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor oz. delodajalec v tujini in oddelčni Erasmus koordinator na BF, ki podpišeta Erasmus+ študijski spoazum. Seznam oddelčnih koordinatorjev najdete tukaj>>

Ko se z mentorjem v tujini dogovorite za termin in vsebino opravljanja Erasmus+ prakse, o tem obvestite oddelčnega koordinatorja na BF ter pripravite Learning Agreement. Learning agreement najprej podpišete vi, nato ga pošljite v podpis mentorju v organizaciji in nato še oddelčnemu koordijatorju.   

Erasmus sporazum (Learning Agreement for traineeships).docx

Smernice za pripravo sporazuma 2023.docx

 

Za dodante informacije o razpisu se lahko obrnete na Mednarodno pisarno BF na e-poštni naslov  ali 01/320 30 45.