Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Študijski programi

1. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

LE004

60

/

40

10

/

/

8

LE037

60

/

/

50

/

/

8

LE016

35

5

/

30

5

/

6

LE002

55

/

50

/

/

/

8

2. semester

Šifra
Predavatelj
Predmet
P
S
SV
LV
TD
DD
KT

LE007

Koc

40

/

40

/

/

/

7

LE055

40

/

/

50

/

/

8

P - predavanja  /  S - seminarji  /  SV - seminarske vaje  /  LV - laboratorijske vaje  /  TD - terensko delo  /  DD - drugo delo  /  KT - kreditne točke

Športna vzgoja kot obvezna obštudijska dejavnost se v 1. letniku izvaja v obliki vaj v obsegu 60 ur. Opravljena obveznost je pogoj za vpis v 3. letnik.