Barbara Hrastar

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 12. 10. 2022 ob 09:00 v seminarski sobi (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Stališča in znanje srednješolcev o cepivih in cepljenju

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: Jelka Strgar
Mentor: doc. dr. Iztok Tomažič
Recenzentka: doc. dr. Martina Turk