Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biologija

Zakaj študirati biologijo?

Martin Kavšček

B Martin Kavšček.jpg

Zakaj ste se odločili za študij biologije?

Že od kar pomnim, me je zanimalo naravoslovje, v srednji šoli sem dobil tudi akvarij in se preko tega navdušil nad procesi, ki se odvijajo v naravi. Pri študiju biologije me je pritegnila širina in raznolikost znanja, ki ga med študijem osvojiš.

Kakšen študent ste bili? 

Bil sem kar kampanjski študent, zmeraj me je poleg študija zanimalo še ogromno drugih stvari. Rad sem imel terensko delo v okviru Društva študentov biologije in študentske tabore. Proti koncu študija sem opravljal tudi Erasmus prakso na Univerzi v Yorku, kjer sem dobil res neprecenljive praktične izkušnje za delo v laboratoriju.

Kaj priporočate mladim, ki stojijo pred odločitvijo za študij?

Menim, da je pomembno izbrati študij, ki te veseli, poleg tega pa ne smeš zanemariti tudi splošne zaposljivosti na tem področju. Predvsem pa jim polagam na srce, da najboljše ocene na faksu ne pomenijo veliko, v kolikor se hkrati ne izobražujejo še neformalno na drugih področjih. Vsakemu študentu priporočam tudi vsaj kratko izmenjavo nekje v tujini, saj bodo tako pridobili veliko novih izkušenj pa tudi poznanstev, kar jim bo v začetku karierne poti zelo koristilo.

 


 

Na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je doma v Biološkem središču, v zelenem pasu mesta Ljubljane nasproti živalskega vrta, potekajo univerzitetni študijski program Biologija in magistrski programi Molekulska in funkcionalna biologija, Ekologija in biodiverziteta ter Biološko izobraževanje.

Univerzitetni program prve stopnje BIOLOGIJA

V prvem letu program Biologija pokriva tiste temeljne naravoslovne vsebine, ki so nujne za razumevanje vseh področij biologije. V nadaljevanju študenti spoznajo osnove bioloških področij - biokemije, genetike, mikrobiologije, sistematike, razvojne biologije, fiziologije, ekologije, nevroetologije in evolucije. Program poleg klasičnih pedagoških pristopov vključuje več dodatnih oblik študija, ki bodo študente usmerjali k sprotnemu študiju, jih opozarjali na nujnost vseživljenjskega učenja, jim predstavili interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo, projektno delo in delo v skupinah. Predvideni naslov po končanem študiju je diplomirani/-a biolog/-inja (UN).

Kam po končanem študiju?
Zaradi široke zasnove prvostopenjskega študija Biologija se bodo diplomanti lahko zaposlili na različnih področjih - v raziskovalnih laboratorijih, v upravnih ustanovah (ministrstva, inšpekcijske službe, različni zavodi, občinske uprave), v nacionalnih in krajinskih parkih, botaničnih in zooloških vrtovih, v muzejih ter v nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacijah.

Diplomanti prvostopenjskega študija biologije se lahko vpišejo na programe druge stopnje (magistrski programi). Na Oddelku za biologijo ponujamo izvedbo treh programov (Molekulska in funkcionalna biologija, Ekologija in biodiverziteta, ter Biološko izobraževanje).

Nadaljevanje študija na drugi stopnji je možno tudi na drugih programih na Biotehniški fakulteti, na primerljivih programih drugih fakultet naše in evropskih univerz ali na povsem drugih področjih.

Informacije o študiju

Magistrski programi druge stopnje

Na programe druge stopnje, ki obsegajo 120 ECTS točk, se diplomanti prve stopnje biologije lahko vpišejo brez opravljanja dodatnih diferencialnih izpitov. Del magistrskega študija je izdelava magistrske raziskovalne naloge, vredne 30 ECTS točk. Strokovni naziv po končanem drugostopenjskem študiju je magister/magistrica molekulske in funkcionalne biologije, magister/magistrica ekologije in biodiverzitete, ter magister profesor/magistrica profesorica biologije.

Magistrski študijski program MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

Diplomant programa bo v dveh letih pridobil kompetence za opravljanje del na področjih, kjer so nujna znanja iz biokemije, molekulske biologije, celične biologije, fiziologije organizmov, nevrobiologije in embriologije.

Diplomanti bodo lahko opravljali zahtevne strokovne naloge v visokošolskih in raziskovalnih ustanovah, v biomedicinskih, veterinarskih, farmacevtskih, diagostičnih, forenzičnih, biotehnoloških ali drugih laboratorijih, v državnih in drugih ustanovah, ki delujejo na področjih varovanja zdravja ljudi, živali in rastlin, kot raziskovalci na področjih varovanja narave in okolja, v farmacevtski industriji za izvajanje fizioloških in vedenjskih poskusov, v prirodoslovnih muzejih, v vodstvu in razvojnih nalogah živalskih in botaničnih vrtov ter nacionalnih parkov.

Informacije o študiju

Magistrski študijski program EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

Program bo izobrazil diplomanta, ki bo imel kompetence za opravljanje del na vseh področjih, kjer je nujno poznavanje vrst organizmov, njihovega življenjskega okolja in sprememb v njem ter njihove vloge v ekosistemih. Diplomanti bodo seznanjeni z izhodišči ohranjanja narave ter blaženja in preprečevanja negativnih sprememb. Vsebina programa izpostavlja izjemno biotsko pestrost Slovenije, ki znotraj Evrope predstavlja veliko konkurenčno prednost. V luči bolonjske prenove jo končno lahko uradno predstavimo in ponudimo evropskemu univerzitetnemu prostoru in širše.

Zaključek programa diplomantom daje možnost zaposlitve v tovarnah oziroma proizvodnjah, katerih dejavnost predstavlja breme za naravo in okolje; v upravnih inštitucijah (ministrstvih, inšpekcijskih službah, različnih zavodih, občinah), ki pripravljajo plane upravljanja posameznih območij oziroma ekosistemov, odločajo o posegih ter so odgovorne za spremljanje stanja narave in okolja; v različnih parkih kot svetovalci, pripravljalci strokovnih podlag ali varuhi; kot raziskovalci v raziskovalnih inštitucijah; kot raziskovalci in kustosi v muzejih; kot samostojni raziskovalci; kot sodelavci institucij za okoljsko svetovanje ali kot sodelavci v nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacijah.

Informacije o študiju

Magistrski študijski program BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

Program je zasnovan na dejstvu, da študenti na prvi stopnji pridobijo strokovno biološko znanje. Na teh temeljih na drugostopenjskem študiju izobrazimo študenta za poklic učitelja. Študenti pridobijo biološka in pedagoško-psihološka znanja, ki jim omogočajo suvereno opravljanje učiteljskega poklica. Vzporedno s študijem na fakulteti se študenti praktično usposabljajo na šolah in drugih pedagoških ustanovah.

Zaključek programa diplomantom daje možnost zaposlitve kot profesor na gimnazijah, srednjih poklicnih in strokovnih šolah, kot profesor v osnovni šoli, kot profesor naravoslovja v osnovni šoli ter srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter v drugih ustanovah, ki potrebujejo pedagoško usposobljene biologe ali naravoslovce.

Informacije o študiju

Kaj pa študentsko življenje?

Poglejte na domačo stran Društva študentov biologije dsb.si

Biologija informativni dan