Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Biologija

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete

Biologija je veda o živem, povezana z vsemi področji človekovega delovanja. Poznavanje biologije omogoča interdisciplinarno razmišljanje, saj se povezuje in dopolnjuje z vsemi ključnimi naravoslovnimi vedami.

Oddelek za biologijo ima že zelo dolgo zgodovino, saj je star toliko kot Univerza v Ljubljani. V počastitev jubilejne stoletnice Univerze in študija biologije na njej sta Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete in Nacionalni inštitut za biologijo 21.11.2019 organizirala simpozij ob 100-letnici biologije na UL.

Poglavitna naloga Oddelka za biologijo je izvajanje študijskih programov biologije, poleg tega pa sodelujemo tudi pri izvedbi študijskih programov mikrobiologije, živilske tehnologije, biotehnologije (vse BF), biokemije (FKKT) in Pedagoške fakultete.

Oddelek vodi prodekan prof. dr. Marko Kreft.

 

Organiziranost Oddelka za biologijo

 

Kje smo

Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana

tel: +386 1 3203 300

facebook, youtube

 

Študij biologije

Na Oddelku za biologijo so akreditirani štirje študijski programi. Na spodnjih povezavah si lahko ogledate vpisne pogoje, predmetnik z vsebinami predmetov, pogoje za napredovanje in prehode med študiji:

Univerzitetni študijski program prve stopnje BIOLOGIJA

Program v prvem letu pokriva temeljne naravoslovne vsebine, ki so nujne za razumevanje vseh področij biologije. V nadaljevanju študenti spoznajo osnove bioloških področij - biokemije, genetike, mikrobiologije, sistematike, razvojne biologije, fiziologije, ekologije, nevroetologije in evolucije.

Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA 

Cilj programa je izobraževanje magistrantov s temeljnim znanjem ekološke znanosti, ki je osnova za poznavanje vloge organizmov na različnih nivojih ekosistema, za razumevanje procesov in prepoznavanje sprememb v naravi in v našem neposrednem okolju ter za preprečevanje in blaženje teh sprememb.

Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

Magistrant programa bo v dveh letih pridobil kompetence za opravljanje del na področjih, kjer so nujna znanja iz biokemije, molekulske biologije, celične biologije, fiziologije organizmov, nevrobiologije in embriologije.

Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

Program je zasnovan na dejstvu, da študenti na prvi stopnji pridobijo strokovno biološko znanje. Na teh temeljih na drugostopenjskem študiju izobrazimo študenta za poklic učitelja. Študenti pridobijo biološka in pedagoško-psihološka znanja, ki jim omogočajo suvereno opravljanje učiteljskega poklica. Vzporedno s študijem na fakulteti se študenti praktično usposabljajo na šolah in drugih pedagoških ustanovah.