Eva Hajšek

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 2. 11. 2022 ob 13:00 v predavalnici B6 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vidni in filtrski pigmenti v mrežnici pisančkov (Lepidoptera: Melitaeini)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: izr. prof. dr. Rudi Verovnik
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Belušič
Somentor: doc. dr. Primož Pirih
Recenzent: prof. dr. Marko Kreft