Tina Telban Stoiljković

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 11. 11. 2022 ob 11:00 na daljavo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Insekticidni potencial vodnih ekstraktov gob, nabranih v Sloveniji

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: prof. dr. Marjana Regvar
Mentor: doc. dr. Matej Skočaj
Somentor: doc. dr. Miha Pavšič
Recenzentka: prof. dr. Kristina Sepčić