Neža Pajek Arambašič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 23. 12. 2022 ob 08:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Metagenomska analiza kožne mikrobiote črne podvrste človeške ribice

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Lilijana Bizjak Mali
Mentor: prof. dr. Rok Kostanjšek
Somentor: prof. dr. Cene Gostinčar
Recenzentka: doc. dr. Martina Turk