Jošt Prevc

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 5. 1. 2023 ob 08:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Barvni vid pri gospici (Argynnis paphia, Lepidoptera: Nymphalidae)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Primož Zidar
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Belušič
Recenzent: prof. dr. Marko Kreft