Tim Gorše

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 3. 2. 2023 ob 09:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Opredelitev imunskega odziva po in vivo genskem elektroprenosu DNA-cepiva proti virusu SARS-CoV-2

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: prof. dr. Rok Kostanjšek
Mentorica: doc. dr. Urška Kamenšek
Somentor: znan. sod. dr Špela Kos
Recenzentka: prof. dr. Maja Čemažar