Kevin Rečnik

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 16. 2. 2023 na daljavo zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Sezonska dinamika biometričnih parametrov, kemijske sestave in plodnosti tujerodne rebrače Mnemiopsis leidyi v Tržaškem zalivu

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: prof. dr. Mihael Jožef Toman
Mentor: prof. dr. Lovrenc Lipej
Somentor: dr. Tinkara Tinta
Recenzent: prof. dr. Tom Turk