Samo Umek

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 30. 1. 2023 ob 15:00 v spletnem prostoru zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Kognitivni in afektivni doprinos sekcije živalskih organov pri pouku biologije v gimnazijah

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: izr. prof. dr. Jelka Strgar
Mentor: doc. dr. Iztok Tomažič
Recenzent: doc. dr. Miloš Vittori