Larisa Vodopivec

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo v 16. 2. 2023 ob 11:15 na daljavo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Združbe alg in makrofitov v zadrževalnikih na spodnji Savi

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Aleksandra Golob
Mentor: doc. dr. Igor Zelnik
Somentorica: prof. dr. Mateja Germ
Recenzent: prof. dr. Mihael Jožef Toman