Lea Koprivc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 23. 2. 2023 ob 08:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Učinki povečane vsebnosti dušika in fosforja na funkcionalne značilnosti južne mešinke (Utricularia australis)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Paula Pongrac
Mentorica: doc. dr. Tadeja Trošt Sedej
Recenzentka: prof. dr. Katarina Vogel Mikuš