Alen Vuković

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 7. 3. 2023 ob 11:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Interakcija mutirane različice proteina ostreolizina A6 E69A z biološkimi membranami

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: prof. dr. Kristina Sepčić
Mentorica: doc. dr. Nataša Resnik
Somentor: doc. dr. Matej Skočaj
Recenzent: prof. dr. Peter Veranič