Barbara Halas

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 9. 3. 2023 ob 14:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Identifikacija molekul, ki inhibirajo aktivnost proteina LexA bakterij Escherichia coli ali Staphylococcus aureus

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: prof. dr. Kristina Sepčić
Mentor: izr. prof. dr. Matej Butala
Recenzentka: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin