IMG_20230228_082021.jpg
Predavanje iz Mikrobne fiziologije (Foto: Jure Mravlje).

V okviru Tedna odprtih predavalnic Biotehniške fakultete je vrata v svoje predavalnice odprlo kar 23 različnih pedagogov naše fakultete. Na Oddelku za agronomijo (in študiju Biotehnologije) so ponudili 8 predavanj in sicer pri predmetih: Biotehnološko žlahtnjenje rastlin (prof. dr. Jernej Jakše), Genetika-1 (prof. dr. Jernej Jakše), Klimatologija (doc. dr. Tjaša Pogačar), Osnove rastlinske biotehnologije (prof. dr. Nataša Štajner), Osnove žlahtnjenja rastlin (izr. prof. dr. Jana Murovec), Splošno sadjarstvo (prof. dr. Robert Veberič), Urejanje zemljišč (doc. dr. Vesna Zupanc) in Živalske tkivne kulture (prof. dr. Mojca Narat).

20230302_115813_resized.jpg
Predavanje iz Biologije celice (Foto: prof. dr. Mateja Erdani Kreft).

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire so ponudili 3 predavanja in sicer pri predmetih: Dendrologija (prof. dr. Robert Brus), Gospodarjenje s prostoživečimi živalmi (prof. dr. Klemen Jerina) in Global Changes and Forest Ecosystems (doc. dr. Thomas A. Nagel), slednje je potekalo v angleškem jeziku. Na Oddelku za lesarstvo so bila izvedena 3 predavanja z naslednjimi vsebinami: Lesno obdelovalna orodja in stroji (prof. dr. Gorazd Fajdiga), Lesno-plastični in lahki lesni kompoziti (prof. dr. Sergej Medved) ter predavanje v angleškem jeziku z naslovom What is the future of the OSB? (gostujoči raziskovalec dr. Tomas Pipiska).

20230302_115947_resized.jpg
Predavanje iz Biologije celice (Foto: prof. dr. Mateja Erdani Kreft).

Na Oddelku za mikrobiologijo so ponudili 2 predavanji in sicer pri predmetih z naslovoma: Biologija celice (prof. dr. Mateja Erdani Kreft) in Mikrobna fiziologija (prof. dr. Ines Mandić Mulec). Prof. dr. Ines Mandić Mulec, prodekanja za področje mikrobiologije in predavateljica na dogodku je ob tem povedala: »Ideja odprtih vrat fakultetnih predavalnic za dijake se mi je zdela odlična, saj nam skupna izvedba predavanj za študente in dijake učiteljem ne predstavlja dodatne obveznosti, dijakom pa omogoča, da pridobijo novo izkušnjo in jim morda pomaga pri odločitvi, kam in kako naprej po srednji šoli. Zame je bil vstop dijakov v mojo predavalnico izziv, da skušam vsebino čim bolj jasno podati, a tudi prijetna izkušnja, saj sem zaznala veselje v njihovih očeh.«

IMG_20230228_081752.jpg
prof. dr. Ines Mandič Mulec (Foto: Jure Mravlje)

Na Oddelku za zootehniko so izvedli 4 predavanja in sicer pri predmetih: Gradnja in opremljanje živalskih objektov (izr. prof. dr. Marija Klopčič), Prehrana hišnih živali (prof. dr. Tatjana Pirman), Prehrana konj (prof. dr. Janez Salobir) in Prenos znanja v živinorejsko prakso (izr. prof. dr. Marija Klopčič). Na Oddelku za živilstvo pa so izvedli 3 predavanja in sicer pri predmetih: Aktualne teme v prehrani (doc. dr. Tanja Pajk Žontar), Klinična dietetika in epidemiologija prehrane (doc. dr. Evgen Benedik) in Senzorične metode (izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj).

IMG_20230228_082128.jpg
Predavanje iz Mikrobne fiziologije (Foto: Jure Mravlje).

Vsega skupaj smo na tednu odprtih predavalnic zabeležili obisk preko 40 dijakov, ki so prišli praktično iz celotne Slovenije. Dijaki so dejali, da so se za udeležbo na predavanjih odločili zato, da doživijo utrip predavanj na fakulteti in, da se bodo v bodoče lažje odločili za izbiro prave smeri študija na Biotehniški fakulteti UL. Po izvedenih predavanjih so bili njihovi odzivi zelo pozitivni, velika večina je bila nad predavanji navdušena, pohvalili so predvsem prijaznost in dobro razlago vsebin s strani naših predavateljev. Po koncu predavanj so dejali, da bi se z veseljem ponovno udeležili podobnega dogodka oz. morebitne ponovitve tedna odprtih predavalnic. Vodja kariernega centra Biotehniške fakultete Milena Zorić Frantar je zato ob koncu še dejala: »Veseli smo, da so dijaki dobro sprejeli našo pobudo po organizaciji takšnega dogodka. Dijaki v zaključnih letnikih sprejemajo pomembno odločitev glede nadaljevanja svoje karierne poti in prav je, da vsaj malo izkušnjo študenta tudi doživijo. Zagotovo bomo tudi v prihodnje nadaljevali s podobnimi projekti ter dijakom poskušali ponuditi različne oblike spoznavanja naših študijskih programov in pedagoškega procesa.«