Eva Milavc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 13. 3. 2023 ob 13:00 na daljavo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Izdelava izobraževalne družabne igre za utrjevanje znanja iz biologije v srednjih šolah

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Martina Bačič
Mentor: doc. dr. Iztok Tomažič
Recenzentka: izr. prof. dr. Jelka Strgar