Primož Mihelič

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 22. 3. 2023 ob 12:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Morfološka analiza regeneracije antene pri enakonožcu vrste Porcellio scaber

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: izr. prof. dr. Anita Jemec Kokalj
Mentor: doc. dr. Primož Zidar
Recenzent: doc. dr. Miloš Vittori