Darja Čadež

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje BIOLOŠKO IZOBRAŽEVANJE

bo 23. 3. 2023 ob 11:00 na daljavo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Uskladitev vsebin naravoslovne učne poti o evrazijskem risu z učnimi načrti za naravoslovje in biologijo v osnovni šoli

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Tomaž Skrbinšek
Mentor: doc. dr. Iztok Tomažič
Recenzentka: izr. prof. dr. Jelka Strgar