Nika Pirnat

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 31. 3. 2023 ob 13:00 v predavalnici B4 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Razvoj fluorescenčnega testa za določanje količine ceramid fosfoetanolamina vezanega s holesterolom v lipidnih membranah

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Nada Žnidaršič
Mentor: doc. dr. Matej Skočaj
Somentor: asist. dr. Maja Grundner
Recenzentka: prof. dr. Kristina Sepčić