Katarina Lenarčič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 31. 3. 2023 ob 11:00 na daljavo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Določanje proteinov v okolici STAU1 in STAU2 v celicah HEK293

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: doc. dr. Matej Skočaj
Mentor: prof. dr. Uroš Petrovič
Somentor: dr. Miha Milek
Recenzent: izr. prof. dr. Matej Butala