Nina Štrekelj

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 7. 4. 2023 ob 11:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Združbe makroinvertebratov in makrofitov v izbranih kalih na Krasu

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: prof. dr. Mihael Jožef Toman
Mentor: doc. dr. Igor Zelnik
Recenzentka: prof. dr. Mateja Germ