Katarina Hrovat

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 5. 4. 2023 ob 12:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Privzem in tkivno-specifična porazdelitev arzena v koreninah in nodulih rastlin arašida (Arachis hypogaea L.)

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: prof. dr. Marjana Regvar
Mentorica: doc. dr. Paula Pongrac
Recenzentka: prof. dr. Katarina Vogel Mikuš