Jaka Črtalič

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 3. 4. 2023 ob 12:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vzorci aktivnosti in rabe prostora kot pokazatelj interakcij med samico in samcem evrazijskega risa

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: prof. dr. Peter Trontelj
Mentor: izr. prof. dr. Ivan Kos
Somentor: asist. dr. Hubert Potočnik
Recenzent: prof. dr. Boštjan Pokorny