Neža Škofljanc

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 14. 4. 2023 ob 10:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) in na daljavo zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Validation of candidate genes for drug resistance in model organism Saccharomyces cerevisiae

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Martina Turk
Mentor: prof. dr. Uroš Petrovič
Somentor: dr. Simone Mozzachiodi
Recenzent: izr. prof. dr. Cene Gostinčar