Helena Jakopič

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 4. 4. 2023 ob 11:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Genski elektroprenos DNA-cepiva proti antigenom virusa SARS-CoV-2 v mišje fibroblaste L929

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica: doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin
Mentorica: prof. dr. Maja Čemažar
Somentor: dr. Katarina Žnidar
Recenzentka: prof. dr. Mateja Erdani Kreft