Domen Lazar

študent študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje MOLEKULSKA IN FUNKCIONALNA BIOLOGIJA

bo 5. 4. 2023 ob 15:00 v predavalnici B3 (Oddelek za biologijo) zagovarjal magistrsko delo z naslovom:

Vpliv nevromodulatorjev na oponentne sinapse v mrežnici metuljev

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednik: prof. dr. Rudi Verovnik
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Belušič
Recenzent: prof. dr. Marko Kreft