scopoli jpg.jpeg

V letu 2023 praznujemo 300. obletnico rojstva evropsko pomembnega vsestranskega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija (1723–1788).  V Idriji je deloval kot prvi rudniški zdravnik, preučeval je bolezni in socialno stanje idrijskih rudarjev. Scopoli je veliko časa posvetil raziskovanju narave na Kranjskem, opravil obsežne raziskave in objavil temeljna naravoslovna dela, kot so De Hydrargyro Idriensi, Flora Carniolica in Entomologia Carniolica, s katerimi je Kranjska postala znanstvena velesila tudi v evropskem prostoru. Dopisoval si je z uglednimi naravoslovci po Evropi, tudi z znamenitim Karlom Linnéjem. Po njegovem zgledu je Scopoli pri nas vrste poimenoval v skladu z dvojnim poimenovanjem, ki je še danes uveljavljeno v naravoslovni znanosti. Evropsko razgledan naravoslovni polihistor je postavil temelje medicine dela, botanike, zoologije, metalurgije, kemije, geologije in veterine na Slovenskem. Leta 1763 je začel predavati kemijo in metalurgijo v na novo ustanovljeni metalurški strokovni šoli v Idriji, v Banski Štiavnici pa prevzel mesto profesorja mineralogije in metalurgije na rudarski akademiji. Kasneje je bil imenovan za profesorja kemije in botanike v Pavii.

logo jpg.jpeg

V letu 2023 tako pripravljajo bogat Program. Želja organizatorjev je, da bi Scopoli v bodočnosti ostal v zavesti Slovencev kot evropsko pomemben naravoslovec in utemeljitelj naravoslovja na nekdanjem Kranjskem. Biotehniška fakulteta UL pri tem sodeluje tudi v okviru projekta Evropska noč raziskovalcev, ki bo 29. septembra 2023, in sicer bo na osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev – Humanistika, to si ti! izvedena vodena postavitev z diskusijo o Scopoliju. S strani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sta nosilca projekta prof. dr. Peter Trontelj in izr. prof. dr. Iztok Tomažič, oba z Oddelka za biologijo. Predstavljena bo njegova zgodovinska vloga in vrste kot osnovna enota biodiverzitete v sklopu aktivnosti z naslovom »Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na slovenskem.«

Prav tako pri mnogih aktivnostih v okviru Scopolijevega leta sodeluje tudi Botanični vrt Univerze v Ljubljani, več o dogajanju lahko najdete na njihovi spletni strani.