Posnetek: doc. dr. Tomaž Skrbinšek

 

Doselitev risov na Gorenjsko je bila za vse vpletene v projekt LIFE Lynx velik izziv, saj pred tem na tem območju niso beležili reprodukcije risov. Izjemen uspeh projekta pa je bil, da so se vsi na območje Gorenjske doseljeni risi na tem območju tudi ustalili, vse tri samice pa so tudi že imele po vsaj eno leglo mladičev. Ker od aprila lani ni več zaznati prisotnosti risa Zoisa, so ga nadomestili z novo doseljenim samcem Lukašem.

SloWolf volkulja Jasna - Jan Potočnik
SloWolf volkulja Jasna - Jan Potočnik 

Projektni sodelavci upajo, da se bo doseljeni samec paril s teritorialno samico Aido, in tako povečal genetsko pestrost risov na tem območju. Raziskovalci trenutno na območju Gorenjske spremljajo štiri doseljene rise s pomočjo avtomatskih kamer; samice Aido, Lenko in Julijo ter Trisa, ki je bil do sedaj edini samec, s katerim so se preseljene samice lahko parile. Spremljajo tudi nekatere potomce doseljenih risov. Mladič iz prvega legla Aide in Zoisa se je na pot osamosvojitve odpravil proti Posočju.

Območje slovenskih Alp je pomembno za povezavo med risi v Dinaridih in italijanskih ter švicarskih Alpah, zato je vzpostavitev povezovalne populacije na tem območju strateškega pomena za dolgoročno ohranjanje risov v Dinaridih.
 
Za več informacij o risih in projektu LIFE Lynx obiščite projektno spletno stran na povezavi