Na Oddelku za agronomijo BF UL so se predstavili s 4 delavnicami z naslovi:

 • Pridelajmo si svežo zelenjavo na hidroponskem sistemu, v okviru katere so obiskovalce seznanili s hidroponskim sistemom, ki je primeren za pridelavo različnih vrst zelenjave - solatnic, kapusnic, plodovk, čebulnic, gomoljnic in dišavnic.

AGR-hidro.jpg

 • Fotosinteza – meritve izmenjave plinov med rastlino in ozračjem, kjer so prikazali meritve fotosinteze ter razložili, kako je proces odvisen od nekaterih okoljskih dejavnikov npr. od jakosti svetlobe.

A-FS.jpg

 • Okoljski dejavniki določajo zgradbo (anatomijo) zelenih listov, na kateri so ob sestavljanju modelov listov, razložili vplive teh okoljskih dejavnikov na anatomijo lista.
 • Tritikala – dve žiti v enem, v okviru katere so na interaktiven način prikazali raznovrstnost semen ali plodov različnih kmetijskih rastlin, posebej zrnja žit na primeru tritikale (križanca pšenice in rži).

A-tritikala.jpg

 

Na Oddelku za biologijo BF UL so izvedli 3 delavnice in sicer:

 • Očarljivi pogled v rastline, preko katere so obiskovalcem prikazali mikroskopski pogled v zgradbo rastlin ter predstavili rastlinske celice in osnovne zakonitosti življenja.

B-sabina.jpg

 • Sožitje rastlin in mikroorganizmov, kjer so predstavili različne primere sožitja rastlin z bakterijami in glivami, ki rastlinam pomagajo pri preskrbi z vodo in mineralnimi hranili, s poudarkom na mikorizi (sožitjem med rastlinami in glivami).

B-Jure.jpg

 • Sestavili bomo enostavno mokrišče, kjer so obiskovalci sestavili poenostavljen sistem obdelovalne površine in vodnega telesa z obrežnim mokriščem in brez njega ter pokazali, da obrežni pas zadrži onesnažila iz zaledja rek ali jezer.

B-Mateja.jpg

 

Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL so se obiskovalcem predstavili z delavnico:

 • Ključ do dreves, kjer so se s pomočjo določevalnega ključa preizkusili v prepoznavanju različnih vrst iglavcev in listavcev.

G.jpg

 

Na Oddelku za krajinsko arhitekturo BF UL so izvedli delavnico z naslovom:

 • Miniaturni vrtovi, na kateri so z različnimi materiali ustvarjali modele vrtov.

KA.jpg

 

Na Oddelku za lesarstvo BF UL so se predstavili z delavnico:

 • Očarljivi les, kjer so obiskovalcem predstavili značilnosti, izgled in uporabo različnih domačih in tujih lesnih vrst s poudarkom na invazivnih tujerodnih olesenelih rastlinah, ki so bile posekane na območju MOL.

LES.jpg
 

Na Oddelku za živilstvo BF UL so izvedli delavnico z naslovom:

 • Žitne beljakovine, kjer so obiskovalce seznanjali s pomenom žit kot vira beljakovin poleg ogljikovih hidratov.

ŽT.jpg

 

Kolegi iz Botaničnega vrta UL pa so pripravili delavnico pod imenom:

 • Skrivnost mesojedih rastlin, na kateri so obiskovalcem predstavili nekaj izbranih rodov avtohtonih in tujih mesojedih rastlin in njihove načine lovljenja.

BOTANIČNI.jpg

 

Poleg Biotehniške fakultete so delavnice na dogodku izvajali tudi kolegi iz drugih izobraževalnih in raziskovalnih institucij in sicer iz:

 • Nacionalnega inštituta za biologijo,
 • Gozdarskega inštituta Slovenije
 • Kmetijskega inštituta Slovenije,
 • Inštituta za hmeljarstvo Žalec,
 • Pedagoške fakultete UL,
 • Fakultete za farmacijo UL,
 • Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM,
 • Fakultete za naravoslovje in matematiko UM,
 • Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP,
 • Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo UNG,
 • Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana,
 • Prirodoslovnega muzeja Slovenije,
 • Mednarodnega grafičnega likovnega centra,
 • Botaničnega društva Slovenije 
 • Gimnazije Bežigrad,
 • Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
 • Triglavskega narodnega parka in
 • Društva za podvodne dejavnosti Bled.

 

Dogodek je znova navdušil tako učence, kot tudi njihove učitelje in učiteljice ter vse ostale obiskovalce, zato so organizatorji že napovedali, da bo ponovno izveden tudi v letu 2024.

 

Avtor vseh fotografij je dr. Aleš Kladnik, BF UL.