Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Molekularne tehnike

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je dostopna zunanjim in notranjim uporabnikom po predhodnem dogovoru

Namembnost opreme

Pomnoževanje nukleinskih kislin