Področje uporabe:

Laboratorijska oprema

Tip opreme:

Priprava vzorcev

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Odgovorna oseba:

Dostop do opreme

Oprema je na razpolago zunanjim in notranjim uporabnikom po predhodnem dogovoru.

Namembnost opreme

Razklop vzorcev za meritve z Atomskim absorbcijskim spektrometerom

Cenik za uporabo

Po dogovoru