Številka pogodbe:

P1-0198

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Raziskovalni program

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2018 - 31.12.2023

Vrednost ARRS FTE:

1.14 FTE

Vrednost projekta skupaj:

1.14 FTE

Vodja projekta na BF:

Zalar Polona

P1-0198 Fotografija 1.gifP1-0198 Fotografija 2.gifP1-0198 Fotografija 3.gif

Mikroorganizmi so povzročitelji infektivnih obolenj vendar so tudi ključne za naše zdravje in razvoj. Ne povzročajo le klasičnih okužb temveč igrajo pomembno vlogo tudi pri kroničnih, avtoimunskih obolenjih ter pri razvoju rakastih obolenj. Raziskovalni program "Molekularno biološke raziskave mikroorganizmov" (P1-0198), izvajamo na Oddelku za biologijo. Raziskovalni program vodi prof. dr. Darja Žgur Bertok in vključuje 4 raziskovalce, 1 tehničnega sodelavca in 1 mlado raziskovalko. 

Skupina raziskuje patogenezo bakterije Escherichia coli, vključno z genotoksini, ki poškodujejo DNA gostitelja in so posledično vpleteni pri tumorigenezi, mehanizme zaščite pred genotoksini, nove virulentne dejavnike, izražanje genov za virulentne dejavnike bakterij, odpornost in toleranco bakterij na antibiotike ter nove pristope protimikrobnih terapij. Del raziskav je usmerjenih v raziskave mikrobiote prebavnega trakta, iskanje "markerskih" mikroorganizmov disbioze in vrst s proti vnetno aktivnostjo. 

V preteklih letih je raziskovalna skupina objavila nekaj odmevnih člankov na teme, uravnavanja izražanja genov bakteriocinov, naravnih protimikrobnih agensov (Kamenšek in sod. 2015), novega pristopa protimikrobne terapije, ki temelji na konjugaciji in bakteriocinih (Starčič Erjavec in sod. 2015; Maslennikova in sod., 2018, članek v tisku); razjasnitvi pojava "persisterjev", ki niso odporne   proti antibiotikom temveč jih tolerirajo (Podlesek in sod., 2016) ter bakterijskih virulentnih dejavnikov (Vadnov in sod., 2017; Starčič Erjavec in sod., 2017).

Programska skupina sodeluje z gospodarstvom na področju protimikrobnih učinkovin ter na področju  mikrobiote prebavnega trakta preko projektov: "Po kreativni poti do Znanja"  financiranih s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Slovenija in Evropske unije. 

SICRIS povezava