Akronim:

J1-4394

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

1,46 FTE

Vodja projekta na BF:

Butala Matej

Sodelujoče RO

  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
  • Nacionalni inštitut za biologijo
  • Institut Jožef Stefan
  • Kmetijski inštitut Slovenije

 

Vsebinski opis projekta

Bakteriofagi (fagi) so virusi bakterij. Za namnožitev v gostitelju, so fagi razvili molekularne mehanizme s katerimi prevzamejo procese v bakterijah. V zadnjih letih je vse bolj jasno, da lahko poleg bakterij, tudi fagi pomembno vplivajo na evkarionte. V tem projektu bomo raziskali regulatorje, ki omogočijo temperantnemu fagu, ki okužuje bakterijo Bacillus thuringiensis serovar israelensis, da spremeni fiziologijo bakterije (med drugim, da vpliva na stopnjo sporulacije in sintezo Bt toksinov). Pomembno je izpostaviti, da je preučevana entomopatogena bakterija pomemben biopesticid, ki deluje larvicidno proti komarjem. Analizirali bomo tudi, ali se genom faga (profag) pakira v endospore, kar lahko omogoči varen vstop profaga v larvo insekta. Nadalje, preučili bomo ali najdeni regulatorni proteini faga, ki uravnavajo procese v bakteriji, vplivajo tudi na mehanizme v larvi. Po funkciji regulatorne proteine bomo poskusili najti tudi v drugih fagih in bakterijah. Verjamemo, da bodo rezultati projekta predstavljali nova temeljna znanja za razumevanje prenosa fagov in bakterij na višje trofične ravni.

Komarji so eni pomembnejših vektorjev za prenos povzročiteljev bolezni pri živalih in ljudeh. Verjamemo, da bodo rezultati pridobljeni v tem projektu tlakovali pot za razvoj izboljšanih biopesticidov. 

 

Sestava projektne skupine

  • Sicris
     

Faze projekta in njihova realizacija

1. Analizirati vpliv izbranega profaga ali njegovih komponent na fenotip bakterije  B. thuringiensis serovar israelensis. (izvedba v 0-36 mesecu od začetka izvajanja projekta)

2. Analiza interakcije izbranega faga ali komponent faga s celico insekta ali larvo. (izvedba v 0-30 mesecu od začetka izvajanja projekta)

3. Prepoznati proteine tudi v drugih fagih ali bakterijah, ki delujejo podobno kot regulatorni proteini preučevani v fazi 1 in 2 tega projekta. (izvedba v 19-31 mesecu od začetka izvajanja projekta)