12_Bf_75let_znak_CMYK_SLO_barvni2RGB
 
Na volitvah se izbira dekanjo fakultete, prodekana oziroma prodekanjo za študijsko dejavnost, prodekana oziroma prodekanjo za znanstveno-raziskovalni in mednarodno dejavnost, prodekana oziroma prodekanjo za kakovost in gospodarske zadeve ter prodekane oziroma prodekanje področij na fakulteti, za področje agronomije, biologije, gozdarstva, krajinske arhitekture, lesarstva, mikrobiologije, zootehnike in živilstva
 
Vodstvo fakultete volijo visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci (plačni skupini D in H), ki so na fakulteti zaposleni vsaj za polovični delovni čas; študenti in strokovno-administrativni in tehnični delavci (plačna skupina J), ki so zaposleni vsaj za polovični delovni čas. Skupine volivcev imajo različne uteži pri seštevanju glasov, tako da imata skupini študentov in strokovno-administrativnih in tehničnih delavcev vsaka po 20 odstotkov vseh glasov.
 
Na volitvah sta za dekanjo soglasje za kandidaturo podali prof. dr. Marina Pintar in prof. dr. Nataša Poklar Ulrih. Svoja programa in ekipi sta predstavili na Akademskem zboru, ki je bil v četrtek, 19. maja 2022. Posnetek obeh predstavitev si lahko ogledate na YouTube povezavi, ki ste jo zaposleni prejeli na mail.