nAPOVED KONFERENCA

Mednarodna konferenca Evropskega sveta šol krajinske arhitekture ECLAS z naslovom Scales of Change/Merilo sprememb se bo začela s plenarnimi predavanji treh svetovni priznanih raziskovalcev

  • prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj, s Katedre za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
  • prof. dr. Carla Steinitza, z Bartlettovega centra za napredne prostorske analize na University College London
  • prof. dr. Martina Prominskega, z Oddelka za oblikovanje mestne krajine na Leibniz Univerzi v Hannovru.

Plenarnim predavanjem bodo sledile predstavitve in sklepna okrogla miza.  

 

Predavatelji in udeleženci konference bodo prednostno obravnavali vprašanje meril, ki za področje krajinske arhitekture ni novo in postaja v luči globalnih sprememb  znova pomembno. 

 

Na konferenci bodo poleg znanstvenih vprašanj povezanih z merili na področju krajinska arhitekture, iskali tudi odgovore na vprašanja povezana s poklicem krajinskega arhitekta, kje so njegove meje danes in zakaj; kaj so minimalne zahteve za opravljanje poklica krajinskega arhitekta ter kako določiti standarde v pedagoškem procesu oziroma izobraževanju za krajinskega arhitekte. 

 

Prof. dr. Ana Kučan je pri predstavitvi konference izpostavila: »Konferenca v Ljubljani bo torej okolje za razmislek o razvojnih procesih na področju krajinske arhitekture, tako v raziskovanju in praksi kot v procesu izobraževanja. Vse skupaj pa bo postavljeno v širši družben kontekst, ki namesto povezovanja znanja in izkušenj ustvarja nove delitve in specializacije

 

Več informacij o konferenci na povezavi.

 

Zbornik pionirskega posveta o krajinskem načrtovanju, ki sta ga leta 1972 v Ljubljani organizirala Dušan Ogrin in Janez Marušič je na povezavi objavljen v angleškem in nemškem jeziku.