Uvodni nagovori ter predavanje prof. dr. Lučke Kajfež Bogataj »Landscape Architecture Role in Climate Change Mitigation« in prof. dr. Carla Steinitza »Size, Scale, Time and Complexity matters«.
 
Predavanje prof. dr. Martina Prominskega »Research Through Design in Landscape Architecture. A Personal Review and an Optimistic Outlook.«.
 
Okrogla miza »The Next 50 Years«, ki jo je moderirala Mojca Golobič, panelisti: Carl Steinitz, Martin Prominski, Henrik Schultz, Udo Weilacher, Jeroen de Vries in Tijana Dabović.
 
Več o prispevkih, ki so bili predstavljeni v petih tematskih sekcijah, na voljo v knjigi povzetkov.