9. 11._MAO

Razpravljavci bodo na okrogli mizi z naslovom »O vlogi arhitektov v sodobnih krizah« iskali odgovore na vprašanje, ali je še mogoče razrešiti sodobno prostorsko krizo in z njo povezane družbene krize?

Na zdravstveno krizo industrializiranega zahoda, ki jo je povzročila industrijska revolucija, so arhitekti moderne potem, ko so evropske države sprejele higienske zakone in po vzoru utopičnih socialistov, odgovorili s pragmatičnimi prostorskimi rešitvami: stanovanja delavcev so postala osončena, zračna, načrtovana z ergonomskimi in infrastrukturnimi standardi, postavljena v zelenje in prostorsko ločena od tovarn. Povezan z gradbeno industrijo je modernizem ustvarjal abstraktne prostore, ki jih je mogoče kontrolirati, so homogeni in hkrati fragmentirani, ne dopuščajo diferenciacije prostora in družbe, pa vendar družbo fragmentirajo. Končno je neoliberalni kapital (s pomočjo arhitektov) ustvaril kaotični urbani prostor, poln neverjetnih nasprotij in eksistencialnih stisk.

Kakšna je vloga arhitektov danes, ko življenjski prostor postaja vse bolj virtualen in so se mesta spremenila v produkte kapitala, arhitektura pa odraža njegovo moč? Že dolgo je jasno, da posamezne stroke ne morejo več delovati izolirano znotraj svojih paradigmatičnih okvirov. Ali ni danes spet nujno potrebno soustvarjanje (novega) sveta, kjer bi bila umetnost spet enkrat povezana s filozofijo, sociologijo in drugimi znanostmi, kamor prištevamo tudi medicino?

Esej_o_pogledu

Okrogla miza O vlogi arhitektov v sodobnih krizah je dogodek ob izidu knjige Tatjane Capuder Vidmar, Esej o pogledu, ki jo je založila Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta maja 2022. Knjiga je dostopna na povezavi