BF_info_d_1.JPG

Po končanih predstavitvah so si lahko obiskovalci ogledali še predavalnice in laboratorijske prostore ter se seznanili z obštudijskimi dejavnostmi predstavnikov študentov na posameznih študijskih področjih. Gre za pomembno priložnost za dijake in dijakinje, da se seznanijo s študijskimi programi ter si ustvarijo boljšo predstavo o fakulteti in njeni ponudbi. 

BF_info_d_2.JPG

Zanimanje za študijske programe Biotehniške fakultete je bilo znova precej veliko, saj smo vseh treh terminih smo zabeležili več kot 1200 dijakov. 

BF_info_d_3.JPG