BF122081 copy.jpg

 (Vir: FotoSpomini - Boris G.).

Zbrane je najprej nagovorila prof. dr. Marina Pintar, dekanja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani: »Današnji dan bo gotovo zapisan v vašem življenju z velikimi črkami, saj ste uradno končali pomembno poglavje vašega življenja. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ste dokončali študij druge stopnje, na osnovi katerega boste lahko nadaljevali svojo poklicno pot.« Dejala je, da so po uspešno končanem študiju zdaj na pragu novih poklicnih izzivov, ki jih okolje in družba postavljata pred mlade strokovnjake, postavljata okolje in družba. In danes je teh mnogo ter so zelo kompleksni in medsebojno prepletenih: od podnebnih sprememb do onesnaževanja okolja ter globalno pomembnih ekonomskih kriz in številnih drugih. »Ponosna sem, da se nova generacija diplomantov 2. stopnje Biotehniške fakultete lahko pridruži reševanju teh izzivov, saj so opremljeni z najboljšim znanjem na področju ved o življenju, biogospodarstva in varstva okolja ter tudi širše.« Zaključila je z besedami rimskega filozofa Seneke, ki je nekoč dejal: »Ne glede na to, koliko živite, bi morali študirati vse življenje.« Na koncu je diplomantom zaželela, da kot izobraženci na svoji poklicni poti obdržijo raziskovalno radovednost in željo po spoznavanju novega ter razvijajo širino in sposobnost kritičnega razmišljanja ter osebne izpopolnitve v zasebnem življenju.

BF121892 copy.jpg

Dekanja prof. dr. Marina Pintar (Vir: FotoSpomini - Boris G.).

Prodekanja za študijske zadeve, izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce je diplomante spomnila, da »v letih, ki ste jih preživeli med kolegi študenti, asistenti, profesorji in drugim fakultetnim osebjem niste osvojili le obilice znanj in kompetenc, temveč ste spletli vezi, ki naj ostanejo trajne. Zato vas na tem mestu vabim, da se pridružite klubu alumnov Biotehniške fakultete ter tako ostanete povezani med seboj in s fakulteto tudi v prihodnje.« Povedala je, da so na fakulteti vedno dobrodošli bodisi kot mimoidoči ali kot soustvarjalci vsebin, ki jih ponuja fakulteta v obliki študija, obštudijskih dejavnosti in vseživljenjskega učenja. Ob prejemu svečane listine jim je zaželela, da »ostanete radovedni, pošteni, kritični, širokega srca in da s ponosom ter odgovornostjo predstavljate Biotehniško fakulteto ter Univerzo v Ljubljani na svoji poklicni poti. Ob vsem tem pa med vijugami življenjske poti pride prav tudi nekaj sreče. Ta je na strani pogumnih!«

BF122046 copy.jpg

Prodekanja za študijske zadeve, izr. prof. dr. Jasna Dolenc Koce (Vir: FotoSpomini - Boris G.).

Skupaj je bilo tokrat v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani svečano podeljenih natanko 100 diplomskih listin 2. stopnje, od tega 5 na študijskem programu Agronomija, 4 na študijskem programu Biološko izobraževanje, 11 na študijskem programu Biotehnologija, 8 na študijskem programu Ekologija in biodiverziteta, 3 na študijskem programu Ekonomika naravnih virov, 6 na študijskem programu Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, 4 na študijskem programu Hortikultura, 6 na študijskem programu Krajinska arhitektura, 2 na študijskem programu Lesarstvo, 15 na študijskem programu Mikrobiologija, 14 na študijskem programu Molekulska in funkcionalna biologija, 11 na študijskem programu Prehrana, 4 na študijskem programu Znanost o živalih in 7 na študijskem programu Živilstvo.

BF121811 copy.jpg

BF122339 copy.jpg

(Vir: FotoSpomini - Boris G.)

Za glasbene vložke je poskrbela citrarka Tanja Lončar, sicer tudi alumna Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

BF121809 copy.jpg

BF122073 copy.jpg

Citrarka Tanja Lončar (Vir: FotoSpomini - Boris G.).