Posnetek zaslona (117)

 

V letu 2021 se je začel tudi projekt RSF »Mentorski program alumni za študente«, ki ga je na Biotehniški fakulteti predstavil prof. dr. Miha Humar, prodekan za kakovost in gospodarske zadeve: »Projekt  študentkam in študentom omogoča nove oblike neformalnega mentorstva, predvsem v obliki senčenja na delovnem mestu in pri prehodu v delovno okolje. Vsem mentorjem pa omogoča enostaven dostop do potrebnih strokovnih vsebin, ki jim bodo olajšale delo z mentoriranci in prispevala h kakovosti mentoriranja.« Namen omenjenega projekta je tudi promocija in finančna podpora Mreži klubov alumnov na Univerzi v Ljubljani.

Na podlagi Pravilnika o organizaciji in delovanju kluba alumnov Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (povezava) je bil na oktobrski seji Senata Biotehniške fakultete ustanovljen novi Klub alumnov Univerze v Ljubljani, Biotehniške fakultete. 

V okviru Kluba alumnov Biotehniške fakultete deluje devet različnih sekcij, in sicer:

 • Sekcija alumnov agronomije in hortikulture KA BF;
 • Sekcija alumnov biologije KA BF;
 • Sekcija alumnov biotehnologije KA BF;
 • Sekcija alumnov gozdarstva KA BF;
 • Sekcija alumnov krajinske arhitekture KA BF;
 • Sekcija alumnov lesarstva KA BF;
 • Sekcija alumnov mikrobiologije KA BF;
 • Sekcija alumnov zootehnike KA BF;
 • Sekcija alumnov živilstva in prehrane KA BF.

Zakaj se včlaniti v Klub alumnov Biotehniške fakultete?  

Klub alumnov Biotehniške fakultete je vzpostavljan za profesionalno in družabno sodelovanje diplomantov Biotehniške fakultete, za spodbujanje pripadnosti fakulteti ter za promocija mednarodnih in domačih dosežkov fakultete s področij znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega ter svetovalnega dela. 

Člani klubov alumnov bodo deležni novega, aktualnega znanja ter izkušenj z ogledi primerov dobrih praks doma in v tujini. Veliko pozornost pa klubi namenjajo tudi zaposljivosti oziroma karierni poti diplomantov ter odzivnost visokošolskih institucij na potrebe delodajalcev.  

Kje se lahko včlanim v Klub alumnov Biotehniške fakultete?  

V Klub alumnov Biotehniške fakultete se lahko včlanite na posebni spletni strani Klubov alumnov UL  oziroma na povezavi alumniul.online. Alumni UL   

Kdo je lahko član Kluba alumnov Biotehniške fakultete?  

Člani v Klub alumnov Biotehniške fakultete so lahko:  

 • redni člani, to so diplomanti Biotehniške fakultete, ki so zaključili študij na programih fakultete ter prejeli veljavno listino fakultete o zaključku študija; 
 • ali izredni člani, na primer študenti zadnjih letnikov študija, zaposleni strokovni delavci, pedagoško in raziskovalno osebje, ki je na UL BF zaposleno najmanj za polovični delovni čas. 

Klub alumnov Biotehniške fakultete je povezan v Mrežo klubov alumnov na Univerzi v Ljubljani  

Klubi alumnov Biotehniške fakultete so povezani v Mrežo klubov alumnov na Univerzi v Ljubljani, kjer se 26 članic Univerze v Ljubljani s svojimi alumni povezujejo z šestdesetimi klubi alumnov.   

Cilj mreže je povezovanje diplomantov Univerze v Ljubljani, saj s tem omogoča raziskovalne preboje, sodelovanje z lokalno in širšo skupnostjo ter hkrati stalen razvoj študijskih programov.   

Aktivnosti posameznih Klubov alumnov lahko spremljate na portalu na povezavi.    

Več informacij o sekcijah alumnov na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani