Stališče je nastalo na podlagi rezultatov predhodnih domačih in evropskih raziskav ter dveh delavnic z deležniki. V njem ugotavljajo, da je potencial strategij diverzifikacije na slovenskem podeželju velik, a razmeroma neizkoriščen. Nove priložnosti nudijo zlasti digitalizacija, inovacije in podjetništvo, ki lahko ob izkoriščanju primerjalnih prednosti skozi dejavnosti, kot so turizem in zelena delovna mesta, vodijo v diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti in s tem k želenemu povečanju blaginje podeželskega prebivalstva. K temu bi pripomoglo tudi intenzivnejše sodelovanje med gospodarskimi subjekti na podeželju. Za to so potrebne celovite in povezane politike ter deležniki, sistematičen pristop k investicijam in neposredno naslavljanje teritorialne razsežnosti, vključno z zagotavljanjem dostopa do storitev splošnega pomena in digitalne infrastrukture.

Dr. Tanja Šumrada, mlada raziskovalka na Katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je pojasnila: »Trženje okoljskih storitev lahko predstavlja dobro priložnost za diverzifikacijo in širjenje dejavnosti na kmetiji. Ekosistemske storitve, ki jih lahko podpira okolju in naravi prijazna kmetijska pridelava, je na trgu mogoče valorizirati predvsem s pomočjo certifikacijskih shem ali drugačnih oblik dodajanja vrednosti proizvodom. Dobra priložnost pa je lahko tudi trženje storitev na kmetiji, kot je na primer turistična ponudba ali pomoč pri naravovarstvenem upravljanju z zemljišči v okviru zavarovanih območij.«

 

Končno stališče večdeležniškega stičišča SVARUN

Povezava na končno stališče z naslovom DIVERZIFIKACIJA GOSPODARSTVA NA PODEŽELJU, večdeležniškega stičišča SVARUN (24. november 2021)

Avtorja: Ilona Rac, Emil Erjavec 
Sodelujoči: Peter Wostner, Simon Kušar, Emilija Stojmenova Duh, Patricija Kotnik, Kir Kuščer, Luka Juvančič, Danijel Copot, Andrejka Krt, Tanja Šumrada, Damjan Jerič, Tatjana Zagorc, Alenka Marjetič Žnider, Marko Lovec

 

Predstavitve - povezave na prosojnice predavateljev

PovezavaEmil Erjavec - Splošne zaposlitvene in diverzifikacijske strategije na podeželju

PovezavaSimon Kušar - Diverzifikacija gospodarskih aktivnosti na podeželju

PovezavaEmilija Stojmenova Duh - Digitalizacija podeželskih območij

PovezavaPatricija Kotnik - Vloga in možnosti podjetništva pri razvoju gospodarskih aktivnosti na podeželju

Povezava - Emil Erjavec - Diverzifikacijske strategije za izboljšanje dohodka kmetijskih gospodarstev in krepitev verig vrednosti

Povezava - Luka Juvančič - Diverzifikacija dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu in verige vrednosti – koncept in izzivi

Povezava - Daniel Copot -  Digitalizacija in diverzifikacija kmetijstva

Povezava - Andrejka Krt - Diverzifikacija dejavnosti na kmetijah - pogled KGZS

Povezava - Tanja Šumrada - Trženje okoljskih storitev in diverzifikacija kmetijstva

Povezava - Damjan Jerič - Diverzifikacija na kmetijah – primeri dobrih praks

Povezava - Tatjana Zagorc - Vloga znanja za krepitev verig vrednosti

Povezava - Alenka Marjetič Žnider - Vloga zadružništva pri diverzifikaciji kmetijstva in krepitvi verig vrednosti

 

1. Delavnica

 

 

2. Delavnica