Gacnik_Janezic_Merhar_Orazem_plakati-vsi.jpg
Galerija

Natečaj je bil organiziran v okviru 11. krajinskega foruma EMILIA-ROMAGNA 2022, ki ga je letos LE:NOTRE inštitut organiziral z regijo Emilia-Romagna in lokalnimi partnerji.

Na natečaju je pod mentorstvom Darje Matjašec, Nejca Florjanca in Naje Marot sodelovalo pet študentskih ekip iz Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete v okviru rednega študijskega procesa pri predmetu Studio 2 na drugi stopnji študija. Mednarodna žirija je našim študentom dodelila 1. nagrado in častno priznanje. Ena skupina se je uvrstila medmed finaliste, preostali dve skupini študentov pa sta se uvrstili v drugi krog žiriranja.

2. nagrado je prejela mešana ekipa študentov iz univerz WSWT Weihenstephan-Triesdorf in HfWU Nürtingen-Geislingen iz Nemčije, 3. nagrada ni bila podeljena, podeljeni pa sta bili še dve častni priznanji in sicer študentom HfWU Nürtingen-Geislingen iz Nemčije ter študentom iz Hogent Kask & Conservatorium iz Belgije.

Cilj natečaja je bil iskanje celovitih pristopov k načrtovanju prihodnosti Riminija skozi razumevanje prostorskega načrtovanja v različnih merilih. Rimini s svojim zaledjem predstavlja konglomerat, močno prežet s turistično infrastrukturo, ki se niza vzdolž sredozemske obale. Z razvojem množičnega turizma po drugi svetovni vojni na račun oddaljevanja morske obale od historičnega dela Riminija zaradi odlaganja sedimentov sta stanovanjska gradnja in industrijski razvoj bila potisnjena v notranjost, s čimer se je ustvaril ekstremen razkorak med obalo in zaledno krajino. Svoje je doprinesla prometna infrastruktura v obliki železnice, cest in letališča, ki je povzročila, da je nalaganje programov vzporedno z obalo mesto razčlenilo na posamezne linearne fragmente, ločene med sabo.

Zaledje je tako popolnoma izgubilo stik z obalo. Razumevanje kompleksnosti problematike so olajšala številna online predavanja organizatorjev, ki so se izvajala v okviru natečaja.

Dancing with Fellini, 1. nagrada

Hana Gačnik, Zala Janežič, Magda Merhar in Kristina Oražem so med 47 oddanimi rešitvami z vsega sveta mendarodno žirijo prepričale in zmagale z rešitvijo, ki je Rimini preizpraševala skozi felinijevske oči v sodobni preobleki. Vlekle so vzporednice življenja v mestu v času Fellinija z današnjim časom ter predlagale ponovno oživitev javnega prostora z vzpostavitvijo močnih mestnih četrti, ki predstavljajo »15-minutno mesto«. Središča mestnih četrti dobijo administrativne in oskrbne funkcije ter javni prostor v obliki trgov in ulic, ki postanejo prijazna pešcem in kolesarjem, na katerih deluje javni potniški promet.

Rimini, The Electri-City, častno priznanje

Ena Grgur, Luka Jaušovec, Vid Stropnik, Maša Šega in Alen Ternik so prejeli častno priznanje za rešitev, s katero predlagajo razvoj mesta skozi tri glavne sektorje (družba, gospodarstvo in okolje), vodilni dejavnik pri načrtovanju prostorskega razvoja pa so ukrepi, ki temeljijo na proizvodnji energije. Fotovoltaični sistem se izvaja na stavbah in v odprtem prostoru, vetrne elektrarne pa gradijo na morju. Območje letališča vidijo kot potencial za proizvodnjo sončne energije in produkcijo hrane ter javni prostor, ki se vzpostavlja skozi demokratični proces.

Healing Rimini, finalisti

Anja Černic, Tina Jemec, Barbara Ponebšek in Katja Štolfa so se uvrstile med finaliste. Analizirale so 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih določili Združeni narodi in za najbolj kritične na območju Riminija (7 – Cenovno dostopna in čista energija, 9 – Industrija, inovacije in infrastruktura, 13 – Podnebne akcije, 14 – Življenje pod vodo, 15 – Življenje na kopnem ) predlagale prostorske ukrepe. Mesto so razdelile na sedem območij, vsako predstavlja »zdravilno enoto«, ki jo sestavljajo zelena in modra infrastruktura, trajnostna proizvodnja energije in prometna infrastruktura.