Glavni namen kluba Alumnov BF je profesionalno in družabno sodelovanje diplomantov Biotehniške fakultete oziroma diplomantov Univerze v Ljubljani, ki delujejo na področju ved o življenju. Med pomembnejšimi cilji so promocija mednarodnih in domačih dosežkov fakultete s področij znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega ter svetovalnega dela. Pomembni pa sta tudi širitev poslovne mreže ter pridobivanje novih izkušenj in najnovejših znanj z ogledom dobrih praks v Sloveniji in tujini

V letu 2021 se je na fakulteti začel tudi projekt RSF »Mentorski program alumni za študente«, ki študentkam in študentom fakultete omogoča nove oblike mentorstva, predvsem v obliki  osvetlitve delovnega mesta - alumni bodo lahko študentom za en dan ponudili vstop v svoje delovno okolje, kar bo študentom omogočilo, da spoznajo njihovo delo, karierno pot, kar jim lahko omogoči lažji prehod v delovno okolje

Na Biotehniški fakulteti deluje klub alumnov ob podpori Kariernega centra fakultete, sekcije pa vodijo predstavniki oddelkov oziroma študija. V sekcije se lahko registrirate na povezavi

• Sekcija alumnov agronomije in hortikulture

BF_Agronomija

• Sekcija alumnov biologije

BF_Biologija

• Sekcija alumnov biotehnologije

BF_Biotehnologija

• Sekcija alumnov gozdarstv

BF_Gozdarstvo

• Sekcija alumnov krajinske arhitekture

BF_Krajinska arhitektura

• Sekcija alumnov lesarstva

BF_Lesarstvo

• Sekcija alumnov mikrobiologije

BF_Mikrobiologija

• Sekcija alumnov zootehnike

BF_Zootehnika

• Sekcija alumnov živilstva in prehrane

BF_Živilstvo in prehrana

Več informacij o Klubu alumnov Biotehniške fakultete v novici na povezavi, na spletni strani Kariernega centra na povezavi ali Kluba alumnov Univerze v Ljubljani na povezavi.