312314336_233455905702829_8136993402222349365_n.jpeg
&copyGoran Jakovac

Prof. dr. Ana Kučan je prejemnica priznanja za aktivnosti v stroki. V obrazložitvi so zapisali, da prof. Kučan s svojim pedagoškim, publicističnim in kuratorskim delom ter s svojimi projekti na najvišji strokovni ravni prispeva k prepoznavnosti in uveljavljanju stroke in društva, utira nove perspektive in krepi položaj stroke v družbi, nenazadnje tudi zaradi pronicljivih odzivov na aktualne družbene probleme. Priznanje za posebne dosežke sta prejela doc. Darja Matjašec in asist. Nejc Florjanc in sicer za projekt prenove mestnega središča Murske Sobote (ueditve Slovenske ulice, Trga zmage in Luthrovega drevoreda).